Disclaimer

Disclaimer

De inhoud van de website Dagtrip Doen is met de grootste zorg samengesteld. De ervaring heeft echter geleerd dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat. Indien de bezoeker zekerheid wenst omtrent een activiteit dan moet de bezoeker zich rechtstreeks tot de organisator van die activiteit wenden.

Dagtrip Doen is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.

Op het materiaal dat op deze site te vinden is rusten rechten van intellectuele eigendom. Dagtrip Doen geeft hierbij aan de bezoeker toestemming kleine delen van de site te kopiëren voor eigen gebruik. Voor zover de bezoeker informatie wenst te kopiëren over activiteiten waarbij hij is doorgelinkt naar een andere site geldt voor de informatie op die site de desbetreffende regeling van die site.

Dagtrip Doen behoudt het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, muziek en beeldmateriaal.

Dagtrip Doen spant zich in om de links die via haar site worden aangegeven te controleren op juistheid, relevantie en onderwerp. Dagtrip Doen staat echter niet in voor de inhoud van die sites. Dagtrip Doen is niet aansprakelijk voor de inhoud van sites waarnaar zij een link heeft aangebracht. Bezoekers linken op eigen risico door naar andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden van de desbetreffende sites.
Historie
  • Nog geen pagina bezocht
Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van de beste dagje uit kortingen.
*
*
Advertentie